Skip to main content

Molybsan®: invisible ceramic променя структурата,, повърхностната енергия и устойчивост на субстрата, така че микроорганизмите и хранителната им среда да не могат да прилепват. Реакцията му е чисто физическа и не съдържа биоциди или пестициди.

Керамичните компоненти на Molybsan® защитават повърхността от химически атаки ( напр. дезинфектанти), механични атаки (напр. продължително абразивно почистване) или радиация ( напр  UV светлина). Molybsan®  достига до 9H по скалата за твърдост на моливи.

“Хигиена създадена в Германия” –  е равностоен на качествен контрол и координирани процеси - както и лесен за нанасяне и безопасен продукт: ултра тънката керамична течност може да се използва и при домашни условия и е безопасна за храна след изсушаване на стайна температура.

 

"Историята на керамиката е над 30 000 години – днес сме свидетели на важен технологичен скок."

Оливър Сонтаг, Изпълнителен директор на Nano-Care Deutschland AG